Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur

Fructus

Wilt u de Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur steunen, wordt dan donateur van Museumtuin 't Olde Ras. Als dank daarvoor ontvangt u 4 x per jaar ons blad Fructus, dit is een driemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de Stichting,  ons blad staat vol leuke, leesbare artikelen over fruit, in het bijzonder voor liefhebbers van onbespoten, bijzonder fruit. Onze donateurs hebben altijd vrij toegang tot de Museumtuin en de door de Stichting georganiseerde evenementen. Zonder u is er geen Museumtuin! Uw bijdrage helpt ons voor het nageslacht de vaak vergeten rassen van vroeger te behouden. 
Donateurschap kost per jaar € 27,50 (buitenland € 40,50). U kunt donateur worden door minimaal € 27,50 over te maken op één van de onderstaande rekeningen.
  • IBAN: NL 84 INGB 0002 3851 93
  • BIC: INGBNL2A
  • IBAN: NL 07 RABO 0315 0947 29
Ten name van de Stichting Fruitcultuur, (geen Olde Ras of Fructus) o.v.v. "nieuwe donateur". U ontvangt dan de al verschenen nummers van Fructus van dit jaar thuis. Bij betaling s.v.p. uw gehele adres vermelden.
Onze Stichting is officieel aangemerkt als culturele organisatie (hierdoor kunt u het overgemaakte bedrag als donatie aanvoeren).
Uitgegeven publicaties:
  1. "Bijzondere receptenboekje", zesde druk. U kunt deze toegestuurd krijgen door € 13,00 over te maken op boven vermeld rekeningnummer t.n.v. Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur, Doesburg o.v.v. "Bijzondere recepten". (alleen digitaal)
  2. Verder kunt u ons unieke "Appelboek", (1300 pagina's meer dan 700 beschreven appelrassen), digitaal verkrijgen. U kunt deze toegestuurd krijgen door € 55,00 over te maken op boven vermeld rekeningnummer t.n.v. Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur, Doesburg o.v.v. "Appelboek".
  3. Verder zijn er oa. bestuivingstabellen (alleen digitaal) en een Perenregister uitgegeven. Voor meer informatie of de mogelijkheden om te bestellen, stuur ons dan svp een mailtj

Museumtuin 't Olde Ras

De leukste tuin in Doesburg