Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur

Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur

Een groep enthousiastelingen ( die met lede ogen het enorme fruitrassenarsenaal zag verdwijnen ) richtte in 1992 de stichting op om de fruitteelt te stimuleren en nieuw leven in te blazen, waarna het geheel in een stroomversnelling raakte.
Een museumtuin werd aangeplant en een museum met oude fruitteelt gereedschappen kwam tot stand.

De museumtuin en het museum 't Olde Ras

Op het bijna 1,5 ha grote terrein staan de fruitsoorten aangeplant die ooit op Nederlandse bodem hebben gestaan. Ruim 3000 bomen in meer dan 1500 fruitrassen staan in de museumtuin.
Fruitsoorten als appels, peren, kersen, pruimen, kweeperen, Japanse peren, mispels, sierfruit, bessen, moerbei, noten, amandel, perziken, abrikozen, wilde pruimen, kerspruimen enz..
De bomen zijn opgekweekt in alle vormen zoals, hoog- en laagstam, struik, spil, lei- en vormbomen, parasolbomen, enz..
Zo kan een ieder hun geliefde boomsoort en vorm bekijken en een mooi ras uitzoeken in de kwekerij.
Het museum bevat vele oude en bijzondere fruitteeltgereedschappen, terwijl ook prachtige afbeeldingen te zien zijn. Tevens kunt u appelsap kopen uit eigen boomgaard, zonder toevoegingen, puur sap. Een fles kost € 3,50, per twee flessen betaalt u € 6,00. In het seizoen verkopen wij ook eigen onbespoten fruit op de kraam.
De stichting bezit een grote collectie oude platen welke ziekten aan fruitbomen voorstellen. Een groot aantal stenen (pitten) van pruimen is te zien om die rassen mee te determineren (op naam zetten).

De Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur is een ANBI instelling

Het huidige bestuur van de Stichting bestaat uit:
 • Voorzitter, mevr. T.A. Brouwer, Doesburg
 • Secretaris, dhr. J.C. Collet, 's Gravenhage
 • Penningmeester, dhr. A. Aalderink, Doesburg
Beloningsbeleid Stichting:
De Stichting volgt de regels voortvloeiend uit artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR, AWR 1994 en het Giftenbesluit 2014 onder punt 3.4.
Beleidsplan op hoofdlijnen:
De Stichting werkt met een meerjaren beleidsplan om haar doelstelling te realiseren.
Onze doelstellingen:
De Stichting wil de fruitcultuur behouden en bevorderen. Hieronder wordt verstaan dat de Stichting die activiteiten zal organiseren en ondernemen die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken, te weten:
 • geven van voorlichting en advies
 • geven van cursussen
 • het aanleggen en onderhouden van (oude) boomgaarden
 • het uitgeven van diverse lectuur
 • het exploiteren van Museumtuin en Museum
 • het organiseren van een Jaarlijkse Fruitshow
 • het speuren naar en determineren van verdwenen of zeldzame oude fruitrassen
 • het verwerken en verkopen van onbespoten fruit
 • het verkopen van fruitbomen van oude rassen
 • het vermeerderen van oude rassen
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden en het uitwisselen van informatie met vergelijkbare organisaties
 • het begeleiden van vrijwilligers met achterstand tot de arbeidsmarkt
 • het ontvangen en rondleiden van bezoekers
Verslaglegging:
Deze hoofdactiviteiten worden jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan en worden via de Fructus en het jaarverslag gepubliceerd.
Onze missie:
Wij zijn een Stichting die zich inzet voor het behouden, vermeerderen en verspreiden van oude fruitrassen en -bomen aan een zo breed mogelijk publiek op een maatschappelijk verantwoorde en betrokken wijze.
Voor verdere informatie over de jaarlijkse activiteiten van de stichting zie ons jaarplan 2023.